Kraków Salwator
Cmentarz parafialny Kraków Salwator

język angielski język polski

OBITUARIES

"Hic vivunt mortŭi, hic muti loquuntur."