Skip to content

Regulamin Cmentarza

Cmentarz Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie

REGULAMIN

 

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy uszanować jego świętość i zachować spokój.

Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj naszej modlitwy.

 

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

 

 1. Cmentarz jest otwarty w godzinach:

listopad – marzec 8.00 – 17.00

kwiecień – październik 8.00 – 20.00

 

 1. Cmentarzem zarządza Ksiądz Proboszcz, który przyjmuje w kancelarii parafialnej, ul. Kościuszki 88;

tel. 12 424 43 60

wtorek godz. 16.00 – 17.30

środa godz. 16.00 - 17.30

piątek godz.   9.00 – 10.30

 

 1. Wszystkie pogrzeby należy uzgodnić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania Zarządu Cmentarza oraz:

poniedziałek godz. 16.00 - 17.30

wtorek godz. 16.00. - 17.30.

środa godz. 16.00 – 17.30

czwartek godz. 16.00 – 17.30

piątek godz. 9.00. - 10.30.

sobota godz. 9.00 – 10.30

 

 1. Warunkiem pochowania zmarłego na cmentarzu jest posiadanie dokumentu stwierdzającego prawo dysponowania grobem.

 

 1. Dysponent grobu jest zobowiązany do opłacenia dzierżawy za miejsca grobowe:

grobowiec – co 50 lat

grób ziemny – co 20 lat

Jeżeli dzierżawa nie zostanie przedłużona przez opłacenie, Zarząd Cmentarza traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

 

 1. Dysponent grobu zobowiązany jest do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego obejścia.

 

 1. W Zarządzie Cmentarza można:

 • przedłużyć opłatę za dzierżawę miejsca grobowego,

 • uzyskać zgodę na budowę nowego nagrobka,

 • uzyskać zgodę na remont nagrobka,

 • uzyskać zgodę na ekshumację zwłok,

 • nabyć niszę grobową w kolumbarium.

 

 1. Kamieniarze wykonujący nagrobki maja obowiązek przeprowadzenia konsultacji z panem Grabarzem odpowiedzialnym za wymiary nawierzchni.

 

 1. Zarząd Cmentarza prosi, aby dbać o piękno, porządek Salwatorskiej Nekropolii, na której spoczywają zasłużeni dla Kościoła i Ojczyzny.

Wszystkie odpady i nieczystości należy składać do kontenera umieszczonego przy bramie cmentarza.

 

 1. Zabrania się:

 • wjazdu rowerami i pojazdami mechanicznymi,

 • samowolnego nasadzania i usuwania drzew i krzewów,

 • wprowadzania na teren cmentarza zwierząt,

 • handlu i wszelkich czynności naruszających powagę miejsca.